O nás

Budějovický Majáles je nezisková organizace založená za účelem realizace stejnojmenného multižánrového festivalu a organizace celoročních studentských aktivit s přesahem do vzdělávání. Organizace vytváří prostředí, které podněcuje kreativitu, zapojuje mladé jedince do světa kulturního odvětví, propojuje prostřednictvím pestrých aktivit společenské bubliny ve městě a oživuje netradičním způsobem veřejný prostor.

Naším cílem je přivést návštěvníky všech věkových kategorií ke vztahu s kulturou, která není zaobalena tíhou mainstreamového pojetí festivalů. My naopak vyhledáváme netradiční městské scény, využíváme jejich potenciál a seznamujeme je po dobu 5 dnů s obyvateli města i návštěvníky festivalu. Účelem je tedy proměna a zkvalitnění veřejného života ve města a smýšlení jeho obyvatel nad těmito otázkami, v pětidenním i v dlouhodobém měřítku.

Již devatenáct let přinášíme do města nabitý pětidenní festival jdoucí s dobou, který tradičně otevírá letní festivalovou sezónu města. Program festivalu je velmi rozmanitý. Přináší divadla, promítání, přednášky, workshopy, koncerty, pouliční umění, výstavy, módní přehlídky, performance a mnoho dalšího. Dáváme prostor k prezentaci zástupcům uměleckých vysokých škol či lokálním kulturním aktérům.

Nejsme však pouze festival. Naší snahou je skrze celoroční činnost propojit obyvatele Českých Budějovic i studenty napříč republikou, které do města každoročně přivádíme, s výraznými kulturními i středoškolskými komunitami, veřejnými institucemi, lokálními partnery či jinými neziskovými organizacemi.

Oživujeme veřejný prostor, v naší režii za poslední roky prošly proměnou podchody u nádraží (2020), které jsme s povolením města za pomoci umělců vymalovali, podíleli jsme se na rekonstrukci Žižkovských kasáren (2019) a ve Starých Hodějovicích v našem majáLESe roste více než 500 mladých buků (2021).

Tým BM také sčítá více jak 80 organizátorů o věkovém průměru 17 let, kteří svůj celoroční volný čas s velkou pílí a bez nároků na honorář vkládají do příprav festivalu a aktivit spolku Budějovický Majáles. Celá filozofie projektu má tedy přesah do roviny vzdělávání a seberealizace mladých organizátorů, kteří získávají cenné zkušenosti, jež je posouvají ve svém osobnostním i profesním růstu. Vytváříme tedy prostor, který podněcuje kreativitu, zapojuje mladé jedince do veřejného dění, uceluje odpovědnost a dodává ojedinělou praxi.

Od roku 2012 pořádáme ve spolupráci s Červeným křížem projekt Krvebraní, které je zaměřené na přilákání nových dárců krve. Letos se pořádá jubilejní desáté Krvebraní, které začalo 20. dubna. Každoročně také připravujeme vánoční charitativní akce.