21. - 26. května 2023

Město a voda – architektonická procházka s ateliérem A8000

Úterý 17:00 / sraz před Hvězdárnou

Sdílený prostor / Česko

Téma architektonické procházky vychází ze Strategické studie Město a Voda 2020 a její základní vize:

„… Spojit město, z vody – dnešní bariery – učinit atraktivní téma a obohacující prvek života obyvatel města, jeho návštěvníků ... Zcela zásadní je obrácení města, městské zástavby, pozornosti obyvatel směrem k řekám. Zlepšení přístupnosti k břehům je základním předpokladem pro naplnění vize. Je potřeba posílit a podpořit příčná propojení městských částí přes řeku ...“

 

Procházka bude blíže zaměřena na část, která řeší území Zátkova nábřeží v úseku mezi ulicemi Biskupská - Lidická na pravém břehu Malše v Českých Budějovicích. Záměrem studie bylo rozpracovat řešení této části nábřeží v duchu myšlenek strategické studie MaV 2020 a vytvořit nábřežní promenádu s náplavkou sníženou k hladině řeky, nábřežní hranou s možností krátkodobého vyvázání malých lodí.