Amatérské autorské čtení

Pondělí 18:00 / Měsíc ve dne

Poetry / Česko

Mladí lidé, vážné myšlenky a snové vize. Nemusíte mít celý život za sebou, abyste měli co vyprávět. Tyto středoškolačky pochází každá z jiného prostředí, píší na jiná témata a potýkají se s jinými problémy. Jedno je ale spojuje. Všechny mají myšlenku, kterou chtějí předat. Přijďte si poslechnout silná a poutavá slova vašich vrstevnic či naopak odhalte problémy mladší generace. Je tak zkažená, jak se o ní říká nebo se v řádcích z pera nadějných spisovatelek najedete?