Pondělí 17:30 / Café Datel
Cover fotka

ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM

přednáška / ČESKÁ REPUBLIKA

Projekt Český ostrovní dům vznikl v únoru roku 2016 z iniciativy Pavla Podruha a dalších čtyř nadšenců, kteří se rozhodli, že by chtěli napomoci urychlení nástupu udržitelnějších technologií do běžných domácností a budov.

Slovo „ostrovní“ v kontextu projektu vyjadřuje směřování k soběstačnosti domů (především ohledně elektrické energie, vody, vzduchu a materiálů) užitím moderních metod nakládání s přírodními zdroji a architekturou.

Tento ekologicky zaměřený projekt probíhá ve formě soutěže, které se během dvou ročníků zúčastnilo téměř 600 studentů, což z ní dělá největší studentskou architektonickou soutěž svého druhu v ČR. Dále také disponuje oficiální záštitou Ministerstva životního prostředí, Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty architektury VUT v Brně, VŠTE v Českých Budějovicích, University of Cambridge a za podpory našeho ekologického partnera, společnosti E.ON.

Český ostrovní dům poskytuje veškeré informace, koncepty budov a know-how zdarma k dispozici tak, aby z nich měl užitek maximální počet lidí. Zároveň všichni, kdo se na projektu podílejí, studenti i odborníci, pracují zdarma, z nadšení.

Vzniknou i dva reálné, veřejně přístupné prototypy domů kompletně odpojených od inženýrských sítí. Workshopy a putovní výstavou již prošlo cca 25 000 lidí.

Pavel Podruh: „Je pro mě neuvěřitelné, jak rychle si tato základní myšlenka našla další, stejně smýšlející lidi a vytvořila kolem projektu nejužší tým cca 50 skvělých lidí, kteří pracují v různé intenzitě a expertíze, ale jedno mají společné – pracují zdarma, protože věří. To je pro mne skutečně neuvěřitelné. Zároveň já osobně jsem zariskoval a vzal všechny své životní úspory a vložil je do myšlenky Českého ostrovního domu a následné realizace.“