Čtvrtek 17:00 / Kavkárna
Cover fotka

PLÝTVÁNÍ JÍDLEM

přednáška / ČESKÁ REPUBLIKA

Plýtvání potravinami – aneb největší zlozvyk lidstva

Lada Klimešová

Cílem přednášky je představit posluchačům celý problém v jeho širokém záběru a vzbudit zájem o změnu, která by napomohla snížit plýtvání potravinami.
Aspekty finanční, biologické i morální v přednášce představuji na jednoduchých příkladech ze života, jejichž absurdita nutí posluchače k zamyšlení. Od zcela jednoduchých úvah se dostávám k číslům, které přesně popisují velikost celého problému. Dále se věnuji také představení jednotlivých fází potravinového řetězce a úskalí, která vedou k plýtvání.

Plýtvání potravinami ústí v mnohé jiné problémy, jako je vznik oxidu uhličitého, plýtvání ornou půdou či vodou. Nedílnou součástí je i srovnání jednotlivých komodit, které je pro mnohé silně překvapivé.

Velkou část své přednášky věnuji řešením problému plýtvání potravinami v jeho širokém spektru a v různých fázích řetězce. Představím situaci ve vybraných státech i české iniciativy, jako je „Zachraň jídlo“, „Food not Bombs“ či „Veřejné lednice“. Dále pak se věnuji otázkám kolem dumpster divingu a mým vlastním zkušenostem v oblasti alternativní záchrany potravin v několika zemích.